ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุในการฝึกอบรมกิจกรรมที่2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและครอบครัว กิจกรรมหลัก รวมกลุ่มประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 12 รายการ

https://drive.google.com/file/d/1W2J5hLpe3C4L097Utbs6UR7hU8WRLpMv/view?usp=sharing


Share: