ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (รอบที่2) เพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์


Share: