ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 (รอบที่2) เพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

https://drive.google.com/file/d/1xaDxjaEPIez4GyFHo_YuoOQMiZRBn5ax/view?usp=sharing


Share: