ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม (นายชวน หลีกภัย) ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย โรงเรียนวิชาวดีและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/239NSPRD/posts/875722619776600


Share: