พมจ.นครสวรรค์ ขอเชิญชวน ชาวนครสวรรค์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-21.00 น. ณ อุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


Share: