พม.นครสวรรค์ #ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ประสบอัคคีภัย วาตภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดนครสวรรค์ เครื่องอุปโภค บริโภค , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , ข้าวสาร , ปลากระป้อง , นมกล่อง , แผ่นรองชับ , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอ้อมเด็ก , ยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น สอบถามรายละเอียด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803532-5


Share: