พม.นครสวรรค์ ขอเชิญชวน ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , ข้าวสาร , ปลากระป๋อง , น้ำปลา , นมกล่อง , ยาสามัญประจำบ้าน , อาหารกล่อง หรือสิ่งของอื่นๆ สอบถามรายละเอียด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-803532-5

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/225629732935464


Share: