พม.นครสวรรค์ ช่วยเหลือแล้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/196861152478989


Share: