พม.นครสวรรค์ มอบข้าวกล่อง ขนมและน้ำดื่มให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัย COVID-19

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/195557599276011


Share: