พม.นครสวรรค์ ร่วมกับนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กาชาดลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2868329800071171


Share: