พม. นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมทำอาหารครัวกลาง วันที่ 8 ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองนครสวรรค์ ณ ศูนย์รวมน้ำใจสู้ภัยโควิดจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคม

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2867771740126977


Share: