พม.นครสวรรค์ ร่วมสนับสนุน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โจ๊กสำเร็จรูป ให้กับโรงพยาบาลสนามกีฬากลางจังหวัดนครสรวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2910454282525389


Share: