พม.นครสวรรค์ ร่วมออกตรวจห้างสรรพสินค้าในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในเขตพื้นที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์


Share: