พม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม…ให้แก่ มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์กรณี เด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ ติดโควิด-19

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/312232140941889


Share: