พม. เชิญชวนเด็กๆ ส่งประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษากว่า 49,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ในหัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

https://www.facebook.com/Msociety.go.th/posts/4725062457569689


Share: