พระราชบัญญัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

https://drive.google.com/file/d/1XJGWQJItCOseWWROih1nvk3YWs75DCC3/view?usp=sharing


Share: