ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัท โตโยต้านครสวรรค์ 1981 จำกัด ถวายพัดลม โต๊ะ รถเข็น วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้แก่วัดบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/NakhonsawanCSR/posts/196181702546934


Share: