สัมภาษณ์บันทึกเสียงประเด็น“เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ” โดยท่านสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี สค. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 08.00 น.


Share: