สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ พม.นครสวรรค์ จัดตั้งครัวทำข้าวกล่อง แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบปัญหาจากโควิด-19 ภายใต้ “โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2926956494208501


Share: