โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ มอบข้าวกล่อง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/2926960344208116


Share: