❤️ทีมONE HOME พม.นครสวรรค์​ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง​ จัดกิจกรรมเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

🔸วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายชยันต์​ ศิริมาศ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​เป็นประธานในพิธีเปิด​ และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่องค์กรเครือข่ายด้านสังคม​ ณ​ โรงแรม​โบนิโต้​ ชิโนส์​ นครสวรรค์
🔸ในการนี้นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดัวกล่าว
🔸กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนา​ การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในชุมชน​ การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน​ การติดริบบิ้นขาวแก่ผู้ร่วมงาน​ และการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน​ในบริเวณห้างสรรพสินค้าวีสแควร์และห้างบิ๊กซี​ สาขา​ 1

https://www.facebook.com/msonakhonsawan/posts/pfbid0tGr9KeF2VkVLnECtHF628LdnBCuFPkjFnMSjpPAJRgUfHbqfqczyoKHGW6V1yU6nl

#รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
#พม #ทีมONEHOME #พมจนครสวรรค์


Share: