??ขอเชิญร่วมให้การสนับสนุน สิ่งของเพื่อมอบเป็นของขวัญให้คนพิการ?? ?ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2564? ??ท่านสามารถสนับสนุนสิ่งของได้ที่?? สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) โทร 056-803-532 , 081-3795-416


Share: